" מטרת החינוך להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת שהנקודה המרכזית שבה היא לעשות אותו טוב וישר. "

(הראי"ה קוק זצ"ל)
בית הספר החרדי דתי לאומי - אהבת ישראל

בית הספר 'אהבת ישראל' נוסד על ידי משפחת רפפורט בשנת תשמ"ו, כדי לתת מענה לאוכלוסייה חרדית בהשקפתה ולאומית בהנהגתה המכוונת את תלמידיה לישיבות תיכוניות חרדיות המדגישות הצטיינות הן בלימודי הקודש והן במקצועות אקדמאים, המאפשרים לבוגר להשתלב במשק הישראלי ולהוות דוגמא ומופת לציבור היהודי.
בית הספר בולט בתגבור לימודי הקודש בצד גישתו המקצועית בהוראת אנגלית מתמטיקה ומדעים .
בשכבת הכיתות הנמוכות מחנכות מורות מוכשרות בשיטת: 'א תחילה' באמצעות לימוד בקבוצות יחד עם רב כיתה המעניקים לתלמידים חוויה בלימוד החומש והמשנה.
החדשנות הפדגוגית מתפתחת ועם השנים גדלים התלמידים בהשראת  מחנכים בעלי השכלה תורנית ופדגוגית המפתחים את התלמיד ללומד עצמאי.
אין פלא אפוא כי בוגרי בית הספר משתלבים בישיבות איכותיות חלקן מחוץ לירושלים כגון 'מערבא', 'היישוב', 'מצפה יריחו', 'נהרדעא' ו'נהורא'.

בית הספר משלב למידה עם תוכנית חוויתית חברתית חינוכית ערכית

הרשמה לבית הספר
הווי בית הספר - אהבת ישראל

״קום התהלך בארץ״ כחלק מחווית הלמידה תלמידי בית הספר יוצאים לסיורים לימודיים כל כמה חודשים וטיולי מחצית ושנתיים

מדיה
צרו קשר

בית הספר אהבת ישראל – בנים
ירושלים
רחוב מעוז 1 רמות ירושלים
טלפון: ‭02-6725112‬
פקס: ‭02-6726096‬
מייל: ahavat132@gmail.com