כיתה ג' - תשפ"א
מוזיאון הטבע
בית הכנסת החורבה והרובע